RETENU 07

Europe/Madrid
Barcelona

Barcelona

Departament d'Estructura i Constituents de la Matèria (Univ. de Barcelona) Diagonal, 647 08028 - Barcelona Phone: +34 93 4021175 (Secretariat) Fax: +34 93 4021198 / +34 93 4021174
Description
Red Nacional Temática de Neutrinos